„Извештавање о остваривању заштите корисника породични смештај“

У Центру за породични смештај и усвојење Ниш, 17.01.2018. године организована је едукација без провере знања под називом „Извештавање о остваривању заштите корисника породични смештај“.
Едукација је категорисана од стране Коморе социјалне заштите под бројем 5507-2172/2017-2.
Циљ едукације био је унапређење квалитета извештавања о оствариваљу сврхе хранитељства, а очекивани резултати били су отклањање недостатака у извештавању и унапређење квалитета извештаја саветника.
Едукацијом су обухваћени сви стручни радници и четири волентера установе.

Leave a Reply