Посета фабрици Leoni

У сарадњи са Насионалном службом за запошљавање и фабриком Leoni, Центар за породични смештај и усвојење организовао је посету фабрици 22.01.2018.године за седаманаесторо младих који се налазе пред напуштањем система социјалне заштите. Циљ посете био је да се млади упознају са производним процесом, условима рада и могућностима запослења. Троје младих испунило је услове за заснивање радног односа.

Leave a Reply