„Људи који чекају“

Удружење стручних радника у социјалној заштити је 23.01.2018.године у Нишу одржало Конференцију „Људи који чекају“ на којој су презентовани резултати истраживања у оквиру истоименог пројекта које је финансирало Министарство правде. Центар за породични смештај и усвојење Ниш је, поред учесника у пројектном тиму, дао и допринос техничкој организацији Конференције. Истраживање је обухватило 44 општине које се налазе у четвртoј категорији по сиромаштву, а 19 њих спада у девастиране. Забрињавајући податак за нашу Установу је чињеница да се две трећине општина налази на територији управних округа које покрива Центар за породични смештај и усвојење Ниш. Ово је била прилика и да се званично уруче Републичке награде Удружења најбољим појединцима и установама.

 

Leave a Reply