Други сусрет у Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад.

У склопу започетих редовних сусрета центара за породични смештај и усвојење, организован је други сусрет у Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад. Тема сусрета биле је конципирање модела Процедура у центрима за породични смештај и усвојење у складу са Листама самопроцене. Тежња је уједначавање праксе и нормативе у центрима за породични смештај и усвојење. Други део састанка односио се на формирање Асоцијације центара за породични смештај и усвојење што би допринело видљивости ових установа које тренутно брину о највећем броју деце и младих у систему социјалне заштите.

Leave a Reply