„Како помоћи деци са поремећајима у понашању”

Обука за хранитеље који брину о деци са поремећајима у понашању, реализована са две групе хранитеља у трајању од два дана, 19. 06. и 20.06. 2018. године у ЦПСУ Ниш, у сарадњи са Фондацијом „СОС Дечја села Србије“, а у оквиру Програма подршке биолошким породицама у ризику „Путоказ“. Овом обуком настављена је дугогодишња сарадња ЦПСУ и СОС Фондације.
Обуку је прошло укупно 38 хранитеља укључујући и СОС маме из Дечјег села у Краљеву. Обрађене су четири теме, са акцентом осветљивању узрока настанка проблема у понашању код деце, као и на практичним техникама које се могу применити.
Учесници су били мотивисани за активно учешће. Током одржавања радионица користили су прилику да активно учествују, износе своја искуства и прошире увид о разумевању порблема са којома се као хранитељи срећу.
Обрађене теме биле су:
• Препознавање проблема
• Узроци проблема са посебним акцентом на значају афективног везивања и учења по моделу
• Утицај образаца везивања на понашање и постигнуће деце у контексту школе
• Техике дисциплиновања деце (у оквиру којих су хранитељи добили препоруке и савете за васпитање деце)
Евалуација је показала да су теме добро одабране, а учесници били задовољни начином и организацијом рада. Учесници су навели да им је било корисно што су кроз практичан рад, размену примера из праксе и вежбе, усвајали нова знања. Такође им се допало што су имали могућност да размене своја искуства и што су добијали подршку од осталих хранитеља.
Хранитељи су изразили жељу за новим едукацијама и чешћим приликама за размену искустава и стицање нових знања.
Едукатори су били Олга Томић и Сретен Јоргачијевић.

Leave a Reply