„Супервизијски процес у центрима за породични смештај и усвојење – специфичности и изазови“

Запослени у ЦПСУ Ниш учествовали су на стручном скупу „Супервизијски процес у центрима за породични смештај и усвојење – специфичности и изазови“, 29.06.2018. године. Скуп је организовао ЦПСУ Крагујевац, а присуствовали су супервизори, стручни радници и директори свих шест центара за породични смештај и усвојење. Обрађене теме биле су: »Улога супервизора у кругу саветник за хранитељство, рализатор едукативних програма за стручне раднике, реализатор едукативних програма», «Упоредна пракса, искуства и научене лекције из посете пружаоцу услуга «Jugend am work», Грац-Аустрија и :»Упоредна пракса, искуства и научене лекције из посете Центру за породични смештај и усвојење «a:pfl» Грац-Аустрија».

Закључено је да оваква окупљања доприносе унапређењу стручног рада кроз размену искустава и да се са оваквом праксом треба наставити, да се у наредном периоду формира радна група за израду предлога програма обуке за супервизоре у центрима за породични смештај и усвојење и радна група која би требало уз подршку Републичког Завода за социјалну заштиту и ресорног Министарства ради на јасном дефинисању стручних поступака и разграничењу надлежности са другим актерима у заштити деце.

Leave a Reply