01-2020 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за набавку добара – Лож уље: ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ

Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о додели уговора


03-2019 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за набавку добара – Административна опрема

Конкурсна документација


02-2019 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за набавку добара – Лож уље: ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ

Конкурсна документација


01-2019 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за набавку добара – Материјал за саобраћај: безоловни бензин 95 и ТНГ

Конкурсна документација


01-2017 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за набавку добара – Материјал за саобраћај: безоловни бензин 95 и ТНГ

  Јавни позив

  Конкурсна документација