Породични кутак

Пратећи потребе деце и младих на породичном смештају и њихових биолошких породица, Центара за породични смештај и усвојење Ниш је уз помоћ Војвођанске банке, преуредио део свог простора у Породични кутак. Циљ ове активности јесте да се омогући деци и младима да у што хуманијим и природнијим условима обезбеде контролисано виђење са родитељима и сродницима. Кутак опремљен дидактичким играчкама, књигама, уређајима што омогућава успостављање ближег контакта, очување емотивних веза и породичног идентитета деце и младих и олакшава њихов повратак у биолошку породицу.