Весели аутобус и креативност на делу

У организацији Фондације СОС Дечјих села Србије у партнерству са ЦПСУ Ниш, у оквиру програма „Весели аутобус“, реализована је креативна радионица са децом која се налазе у хранитељским породицама наше Установе. Продукти радионице били су изложени у холу ЦПСУ Ниш. Једна од сврхе хранитељства јесте и пружање шансе деци и младима да развију своје потенцијале па тако и креативност.