СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА ЕВРОПЕ, БЕОГРАДСКА КОНФЕРЕНЦИЈА

САЈАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

СВЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ

ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА UNICEF-a